Kurserbjudanden

Vi vill sprida budskapet om bland annat hjärt- och lungräddning samt första hjälpen. De olika arrangörerna på marknaden har olika inriktningar på sina kurser och utbildningar. Om du väljer att gå en kurs är det viktigt att utbildningen förmedlar det som du vill lära dig.

Vad som erbjuds

En bra utbildare ska kunna vara flexibla med vad som ingår i utbildningarna och anpassa innehållet efter efterfrågan. Det är också bra om ett utbildningsföretag kan ge sina kurser både dag, kväll och helg. På ett företag kanske dagtid är att föredra medan en kväll passar bättre om en kurs ska bokas för privat bruk. Prata med kursarrangören så kan detta ofta lösas.

Vad som ingår

Hjärt- och lungräddningskurser brukar skilja sig något åt. Tala om vad du är intresserad av när du kontaktar en arrangör. Du kanske är intresserad av exempelvis igenom hjärt- och lungräddning för barn från åldern noll månader och upp till puberteten. En sådan kurs innehåller vanligtvis både teori samt praktik. Ofta övar man på dockor men vissa moment brukar deltagarna utföra på varandra. Se till att gruppen är lagom stor för att du och alla andra ska kunna ta till er utbildningen och hinna ställa eventuella frågor. Utbildarna bör också kunna erbjuda olika nivåer, exempelvis en kurs som går igenom grunderna eller som går lite djupare. Vill ni fördjupa er kan det förslagsvis göras inom

  • allvarlig och akut sjukdom
  • inre och yttre skador som kan uppkomma vid trauma
  • blödning
  • sårskada
  • förgiftning
  • bett och stick från exempelvis djur
  • bränn och köldskada
  • hur ni skapar en trygg närmiljö ute och inne

Första hjälpen

En kurs i första hjälpen kan rädda liv och det borde vara självklart att alla lär sig första hjälpen. Kontrollera att instruktörerna är väl insatta i ämnet och alltid utbildar efter de senaste riktlinjerna från Svenska rådet för hjärt- och lungräddning.