Hjärt- och lungräddning

Vi använder oss av appen aquro för att administrera vårt kursutbud. Våra tidigare kunder uppskattar att det är enkelt och översiktligt att boka utbildningarna genom appen. Vi hoppas naturligtvis att även du finner användandet av appen smidig. I Aquro har vi skrivit in information som vi tror att du tycker är värdefull att ta del av. Denna information hittar du även här på sidan.

Hjärt- och lungräddning på barn

Barn styrs i högre grad än vuxna av lust och saknar ibland den impulskontroll som kommer av erfarenhet. Därför kan barn inte heller avgöra faror på samma sätt som äldre personer. En oskyldig lek kan snabbt bli till en livsfara för barnet. Statistik från Socialstyrelsen visar att omkring 7000 barn skadas årligen under den tid på dygnet då barnomsorgen har ansvar för barnet. I skolan ligger den siffran på hela 30 000 skador om året. För att minska dessa höga siffror vill vi på Helhjärtat utbilda i enkla men livsnödvändiga tekniker som kan betyda liv eller död för de personer som skadas.

Om HLR för barn

Hjärt- och lungräddning eller HLR ges till den som antingen har slutat att andas eller till den vars hjärta har slutat att slå. HLR för barn skiljer sig åt från hjärt- och lungräddning för vuxna beroende på att barn är mer känsliga för syrebrist i hjärnan.Om barnet andas normalt men är medvetslös ska du alltid ringa 112 innan du påbörjar HLR. Andas däremot barnet inte normalt eller visar några livstecken ska du påbörja HLR så fort som möjligt och ringa 112 efter din räddningsinsats. Vid ett akutläge med barn är det därför viktigt att påbörja mun-mot-mun metoden i ett tidigt skede. Du kan lägga en tunn servett mellan din och barnets mun om en sådan skulle finnas till hands. Hur du gör och vad du mer bör tänka på i krissituationer får du lära dig genom oss.