Om oss

Personerna bakom denna sida har stort intresse inom de viktiga områdena hjärt- och lungräddning samt av första hjälpen. Vi vill sprida vidare denna kunskap. Vår uppfattning är att det finns ett behov av större kunskap inom ämnet i vårt samhälle i stort. Även personer som befann sig i vår närhet signalerade oro och rädsla över att inte veta vad de skulle ta sig till om något hände deras barn, föräldrar, arbetskompisar eller andra. Då började vi tänka på hur vi skulle kunna utbilda och upplysa svenska folket om dessa livsviktiga kunskaper. Vi undrade också om föreningar och företag som arbetade med barn inom områden som fritidsverksamhet, barnomsorg och skola delade denna oro? För att sprida denna enkla men livräddande kunskap finns denna hemsida som har som syfte att sprida information.

För att du som deltar i en utbildning ska känna dig helt trygg bör du alltid anlita utbildare som använder de riktlinjer som Svenska rådet för hjärt- och lungräddning rekommenderar. Vi hoppas att alla som känner sig osäkra på hjärt- och lungräddning eller första hjälpen bokar en kurs i ämnet. Särskilt viktigt är det för dig som arbetar eller lever med barn i din närhet. Samla ihop dina kollegor, dina grannar eller tränarna på ortens idrottsanläggning och lär er dessa viktiga grunder.

Vi hoppas att denna hemsida kan bli en inspirerande sida som sprider information och vill själva fördjupa oss i ämnen som rör hjärt- och lungräddning samt första hjälpen. Vi gör vårt bästa för att sprida denna viktiga kunskap.